zaterdag 2 juni 2012

Amram en Mirjam

Soera 3:33-36
33. Zeker, Allah verkoos Adam en Noach en die van Ibrahim en die van Imran boven de volkeren.
34. Nakomelingen, de een van de ander, en Allah hoort en weet (alles).
Nou, dat de genoemde personen nakomelingen van elkaar zijn klopt wel met wat er in de Bijbel over te vinden is. De namen zoals ze in de Koran zijn gevocaliseerd (Imran in plaats van Amran, Ibrahim in plaats van Abraham) zijn weliswaar niet helemaal goed, maar dat is eerder te wijten aan de mannen die later de klinkers erbij gezet hebben dan aan de tekst zelf.

Imran (lees: Amran, of beter nog Amram) is in de Bijbel de vader van Mozes, Aäron en Mirjam. Mozes is ook in de Koran belangrijk, we kwamen zijn naam al vaak tegen. Maar Imran moet het doen met drie vermeldingen: in vers 33 en 35 en in vers 12 van soera 66. Over deze man komen we in die verzen helaas niet veel te weten, behalve hoe zijn dochter heette:
35. Toen zei de vrouw van Imran: "Heer, ik beloof u (dat) wat er in mijn buik is, aan u zal worden toegewijd, neem dit van mij aan, u bent de horende en de wetende".
36. En toen ze baarde, zei ze: "Heer, ik heb een meisje gebaard, en Allah, ik weet wat geboren is, en een jongen is niet als een meisje, en ik noem haar Mariam, en ik bid om vrijwaring voor haar en haar nakomeling(en), van de verworpen sjaitan".
Mariam is de enige naam van een vrouw die we in de Koran zullen vinden. Let ook op de opmerking dat "een jongen niet als een meisje" is. Alsof wij dat niet weten. Bedoeld moet dus wel zijn dat de vrouw van Imran liever een jongen had gehad, of dat ze juist heel blij was met een meisje (maar erg waarschijnlijk is dat niet, gezien de rest van de Koran).

Vers 36 is lastig te vertalen: een aantal woorden vind je verder nergens in de Koran. Duidelijk is wel dat deze Mariam en haar nakomeling(en) belangrijk zijn. Maar waarom?

De spelling van de naam Mariam komt overeen met die van de zus van Mozes en Aäron in het Hebreeuws, in het Nederlands beter bekend als Mirjam. Deze naam is onder de Joden altijd populair gebleven. Meer dan duizend jaar later is er een een andere vrouw die die naam ook draagt en de moeder van Jezus zal worden. Volgens de Koran: Isa, de zoon van Mariam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...