zaterdag 19 mei 2012

Jezus in bedekte termen

Soera 3:29-32
29. Zeg: of je verbergt wat er in je hart is of het openbaar maakt, Allah weet het, en hij weet wat er in de hemel is en wat er op de aarde is. En Allah is tot alle dingen in staat. 
30. Op de dag dat iedere ziel geopenbaard ziet wat die heeft gedaan qua goeds en wat die heeft gedaan qua slechts, zal deze wensen dat er tussen hem en dat (kwaad) een grote afstand was geweest. Allah maakt dat jullie beducht zijn voor hem. En Allah heeft mededogen met zijn dienaren.
In eerste instantie leek me dit wel een logisch stukje, tot ik me realiseerde dat hier bij de beoordeling van de mensen door Allah een balans wordt opgemaakt, met per persoon goede en slechte daden. Christenen geloven dat het criterium is of je bij Jezus hoort of niet. Dat element, in de begintijd van de Koran al eeuwen bekend, is hier opvallend afwezig. De volgende twee verzen brengen ons terug naar het heden, of misschien juist naar een ver verleden:
31. Zeg: Als jullie van Allah houden, volg mij dan. Allah zal van jullie houden en jullie je zonden vergeven. En Allah is vergevingsgezind, barmhartig. 
32. Zeg: Gehoorzaam Allah en de boodschapper...
Je vraagt je toch af wie met "de boodschapper" en "mij" wordt bedoeld. Moslims zullen meteen zeggen: Mohammed! (U weet wel, die war lord die mensen liet martelen als ze niet wilden vertellen waar de buit lag). Luxenberg en anderen hebben inmiddels aannemelijk gemaakt dat we hier oudere, christelijke geschriften in moeten zien. "De boodschapper" en "mij" verwijzen dan naar Jezus. Op een stuk of tien plaatsen in de Evangeliën vind je Jezus opdracht aan verschillende mensen: "Volg mij!" En in Johannes hoofdstuk 14 zegt hij:
Joh. 14:21. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben (...)
De overeenkomsten met soera 3 vers 31 zijn opvallend.

Lijken de Koran en de Bijbel voor de verandering eens écht op elkaar, dan begrijpen moslims de Koran van de weeromstuit helemaal verkeerd! Jammer.
(32.) (...) Maar als ze zich afkeren, zeker, Allah houdt niet van de ontkenners.
Wie veegt nou wat onder de mat? Moslims moeten hier maar eens ernstig worden toegesproken. Met terugwerkende kracht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...