dinsdag 8 mei 2012

Vagevuur (2)

Soera 3:23-25
23. Heb je niet gekeken naar hen die delen van het Boek hadden gekregen? Zij richtten (hen) op het boek van Allah om tussen hen te oordelen, maar een partij van hen keerde zich af. 
24. Dat is omdat ze zeiden: "Het vuur zal ons maar weinig dagen deren." En hun dwaling in hun geloof was wat zij hadden verzonnen.
25. Hoe (zal het) dan (zijn) als we ze samenbrengen op de dag - daaraan valt niet te twijfelen - waarop elke ziel precies zal krijgen wat die verdient, en hen zal geen onrecht zal worden aangedaan?
Vers 24, de kern van dit stukje, vinden we ook in soera 2:80. De verzen daaromheen lijken er eveneens op: een vers over het Boek en een vers over de straf. Het gaat hier ongetwijfeld over het vagevuur, een idee dat door Paus Gregorius in de 6e eeuw schijnt te zijn geopperd, net op tijd dus om nog in de Koran te komen.

Vers 25 eindigt, als het tenminste op vers 24 aansluit - wat niet zeker is, want de Koran springt nogal eens van de hak op de tak - met een onvervalst sarcastisch zinnetje, vergelijkbaar met onze uitdrukking: "ze zullen hun verdiende loon krijgen". In soera 2 lezen we wat dat verdiende loon dan wel is: het eeuwige vuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...