zondag 17 september 2017

Inruilkorting

Soera 4:129
(En) jullie hebben het niet in je om jullie vrouwen gelijk te behandelen, hoe graag je dat ook wilt, maar keer je niet helemaal af zodat je haar erbij laat bungelen. Als je je verzoent en vreest dan zal Allah zeker vergevingsgezind en barmhartig zijn.
Hier is een probleem aan de orde dat samenhangt met polygynie, namelijk dat een man niet in staat is van twee vrouwen tegelijk te houden. Nu zou de Koran dat hebben kunnen oplossen zoals het Nieuwe Testament dat deed, namelijk door de norm te stellen dat mannen één vrouw hebben. De Koran doet dat niet en zegt zelfs dat vier vrouwen ook nog wel kunnen.

Jammer voor de vrouwen: de Koran eist niet dat mannen al die vrouwen even veel aandacht geven maar accepteert de ongelijkheid. En het gaat nog verder:
130. Maar als zij scheiden zal Allah hen beiden voldoende geven van zijn overvloed, want Allah is veelomvattend en wijs.
De man die zijn vrouw aan de dijk zet (het omgekeerde mag niet) hoeft dus niet meer voor haar te zorgen. Dat zal Allah wel doen. Jammer alleen dat de Koran zelfs voor weduwen niets regelt, laat staan voor vrouwen die door hun man zijn afgedankt.