vrijdag 18 mei 2012

Allah's knipperlicht

Soera 3:26-27
26. Zeg: O meester van het koningschap, u geeft het koningschap aan wie u wilt en neemt het af van wie u wilt, en u verhoogt wie u wilt en vernedert wie u wilt. In uw hand is het goede, ú bent in staat tot alles.
Dit lijkt wel enigszins op een paar verzen in het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 4:
25.   (...) totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil.
37. (...) omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.
Let op het verschil: in soera 3 krijgen we de indruk van willekeur, maar in de Bijbel is er een verband met het karakter van de mensen die het betreft. In Mattheüs is dat nog duidelijker:
Mat 23:12. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.
Voor wie het nog niet weet: dit is erg on-islamitisch. Helaas kon de Bijbel niet meer gecorrigeerd worden toen de Koran uitkwam. Helaas voor Koran-aanhangers dan, gelukkig voor de rest.

De Koran draaft nog even door:
27. U maakt dat de nacht overgaat in de dag en dat de dag overgaat in de nacht; u brengt het levende uit het dode voort en het dode uit het levende. ...
Nu weten wij intussen dat uit dode materie normaal gesproken geen leven voortkomt, terwijl dag en nacht elkaar juist natuurwetmatig afwisselen. Zou de schrijver zich dit ook gerealiseerd hebben?
(27). ... En u geeft proviand aan wie u wilt zonder maat.
Dat komt een beetje uit de lucht vallen. Het zou kunnen dat dit deel van vers 27 eigenlijk hoort bij het volgende vers. Wordt vervolgd.

Naschrift (16/6/2012)

Intussen een Bijbelgedeelte ontdekt dat nog wat beter bij soera 3:26 aansluit, namelijk Hanna's lofzang, I Samuël 2:6-9:
6. De  HEERE doodt en maakt levend, Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen. [7] De HEERE maakt arm en maakt rijk, Hij vernedert, ook verhoogt Hij. [8] Hij verheft de geringe uit het stof; uit het vuil verhoogt Hij de arme om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de HEERE en Hij heeft de wereld daarop geplaatst. [9] Hij zal de voeten van Zijn gunstelingen bewaren... (HSV)
De achtergrond van dit lied is dat Hanna jarenlang onvruchtbaar leek, waardoor op haar werd neergekeken, waarna zij toch zwanger werd en een gezonde zoon ter wereld bracht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...