zaterdag 19 mei 2012

Geen vrienden

Soera 3:28
28. Laat het niet zo zijn dat gelovigen ontkenners als vrienden nemen in plaats van gelovigen. Wie dat doet heeft geen deel aan Allah; men moet voorzichtig voor hen oppassen, je bent gewaarschuwd voor Allah; Hij is het einddoel.
Let wel: gewaarschuwd voor Allah, niet door. Moslims worden in dit vers door angst gedreven, niet door overtuiging. Uit andere verzen weten we dat die ontkenners - kafir wordt vaak vertaald als "ongelovige" - erop uit zijn om moslims van het 'rechte' pad af te helpen. Vandaar het 'oppassen'.

Nu is het op zichzelf natuurlijk niet verkeerd om mensen ertoe op te roepen geen slechte vrienden te hebben. Alleen scheert dit vers alle "ongelovigen" over één kam. Ze hebben zo te horen allemáál een verderfelijke invloed. Van zulk ongenuanceerd wij-zij-denken kan niet veel goeds komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...