zondag 6 mei 2012

Dood aan de ongelovigen

Soera 3:21-22
21. Zeker, zij die niet geloven in de tekenen van Allah en gedood hebben de profeten, zonder recht, en gedood hebben hen die billijkheid brachten aan het volk - stel hen een pijnlijke straf in het vooruitzicht.
22. Zij zijn het van wie het werk verloren zal gaan in deze wereld en in het hiernamaals, en voor hen zullen er geen helpers zijn.
Hierna verandert de schrijver van onderwerp. Het eerste van de twee verzen hierboven lijkt in de verte op het is een beetje anders de verzuchting van Elia in het Bijbelboek Koningen:
1 Kon. 19:10. (...) De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood...
 Of Nehemia 9:
Neh. 9: 26. Zij zijn echter ongehoorzaam geworden en zijn tegen U in opstand gekomen, en zij hebben Uw wet verworpen en Uw profeten gedood, die bij hen hebben getuigd om hen tot U te doen terugkeren. (...) [27] U hebt hen overgegeven in de hand van hun tegenstanders en die hebben hen benauwd. Maar als zij ten tijde van hun benauwdheid tot U riepen, hoorde U hen vanuit de hemel en gaf U hun, overeenkomstig Uw grote barmhartigheid, verlossers, die hen uit de hand van hun tegenstanders verlosten.
Het verschil is duidelijk: wat de Koran betreft is het over en uit: een straf nu en in het hiernamaals, en geen helpers. Genadeloos. Onverbiddelijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...