zaterdag 28 april 2012

Geen discussie

Soera 3:19-20
19. Zeker, de religie voor Allah is overgave [islam], en het meningsverschil van de mensen van het Boek ontstond pas toen de kennis tot hen kwam, (en) afgunst tussen hen. En wie de tekenen van Allah bedekt, zeker, Allah is snel in het afrekenen.
Steeds weer zien we die tegenstelling: Allah eist onderwerping, dat is de enige juiste godsdienstige houding, en wie daarvan afwijkt krijgt binnenkort met Allah te maken. En tussendoor natuurlijk nog een vleugje smaad, de suggestie dat de afwijzing van de leer van Mohammed niet voortkomt uit kennis van het Boek, maar uit afgunst.

Wel, ik heb weinig redenen om jaloers te zijn op de aanhangers van de Koran. Het 'snelle afrekenen' spreekt mij in elk geval niet zo aan, ik had liever 'overtuigend argumenteren' gezien. Hoe denkt de Koran daarover?
20. En als zij met jou in discussie gaan, zeg dan: "Ik heb mezelf volledig aan Allah onderworpen, ook iedereen die mij volgt". En zeg tegen hen aan wie het Boek is gegeven en aan de analfabeten: "Onderwerpen jullie je ook?" Als zij dat doen, dan zijn ze op het juiste pad geleid, maar als ze zich afkeren, is het aan jou de boodschap te verbreiden. En Allah let op zijn dienaren.
Het antwoord van de moslim op discussie is de oproep tot onderwerping, kort gezegd: "je bek houden en knielen". Jezus deed zo niet, en zijn volgelingen evenmin. Zij trokken mensen over de streep met overtuiging, met wonderen zelfs. Ik denk dat de koranschrijver daar jaloers op was.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...