zaterdag 21 april 2012

Hemelvaart

Soera 3:55
55. Zeker, Allah zei: "O Isa, ik maak een einde aan je verblijf en laat je naar mij opstijgen en zal je ontdoen van de ontkenners en zal hen die jou volgen boven hen stellen die ontkennen tot de dag van de opstanding. Dan zullen jullie tot mij terugkeren, dan zal ik beslissen tussen jullie met betrekking tot waarin jullie verschillen."
Samengevat: Allah haalt Isa op, belooft de overhand aan zijn volgelingen en voorspelt het eindoordeel op de "dag van de opstanding".

Een typisch islamitisch thema hier is dat de gelovigen de overhand hebben over de ongelovigen. Dat is niet bepaald een christelijk thema, integendeel. Christenen waren in het Romeinse Rijk trouwens eeuwenlang ondergeschikt en bij tijden vogelvrij.

Maar er speelt een belangrijker thema hier. Er zijn subtiele maar belangrijke verschillen met wat we in de Bijbel kunnen lezen. Het zal wel duidelijk zijn dat de koranschrijver met Isa Jezus bedoelt (de naam Isa is een vergissing, maar die kwestie laten we hier even rusten). Goed, Isa wordt dus door Allah opgehaald, maar in de Bijbel kiest Jezus zelf het tijdstip om naar zijn Vader terug te keren. In de Koran moet Allah Isa van zijn tegenstanders ontdoen, in de Bijbel heeft Jezus dat zelf al gedaan. In de Koran gaat Allah zich bezighouden met theologische meningsverschillen, in de Bijbel is Jezus het criterium. Kortom, in het hemelvaartsverhaal van de Koran is Isa het lijdend voorwerp, in de Bijbel is Jezus het onderwerp.

Moslims zeggen graag dat ze Jezus/Isa als profeet respecteren. Maar de Koran degradeert hem. Het is maar dat u het weet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...