vrijdag 6 april 2012

Foute vrijdag

Soera 4:157

Speciaal op Goede Vrijdag herdenken christenen dat Jezus, de zoon van God, aan een kruis stierf, als offer voor de zonden van de mensheid. Moslims zijn het daar niet mee eens, en baseren zich daarbij op het volgende vers:
157. En ze zeggen: "Zeker, wij hebben gedood de Messias, Jezus de zoon van Maria, boodschapper van Allah". Maar ze hebben hem niet gedood, en ze hebben hem niet gekruisigd, maar voor hen leek het erop. Wie het daar niet mee eens zijn, zijn vol twijfel. Ze hebben er geen kennis over maar volgen slechts vermoedens. Ze hebben hem zeker niet gedood.
Merkwaardig, want in het Nieuwe Testament is er geen enkele aanwijzing dat Jezus' volgelingen ook maar een moment twijfelden of het wel Jezus was die daar hing. Ook zij die hem dood wilden hebben, de religieuze leiders uit die tijd, hebben zich er ongetwijfeld van verzekerd dat de Romeinen de door hen gehate leraar hadden ophangen.

Waarom ligt de Koranschrijver hier zo radicaal op ramkoers? Wel, ook dat is misschien schijn. Op interfaithforums.com, in het artikel "Koran confirms Jesus' crucifixion until death...", verdedigt de blogger Bowman het opmerkelijke standpunt dat hier sprake is van een vertaalfout van met name het woordje wma, dat in bovenstaande vertaling "en niet" wordt, maar net zo goed (en meestal beter) "en dat" had kunnen zijn. In zijn alternatief komt er dan ongeveer dit te staan:
157. En hun uitspraak: "Zeker, we doodden de Messias, Jezus, zoon van Maria, Allah's boodschapper, en dat zij hem doodden, en dat zij hem kruisigden, en zeker zij evenzo, en waarachtig van wie zij in hem verschilden, zijn zij zeker niet in twijfel van hem, wat hem betreft, van kennis, behalve om het geloof te volgen, en dat zij hem zeker doodden.
Intrigerend, het zou aardig zijn als het zo was, maar geweldig overtuigend vind ik het niet.

Misschien is de eerste vertaling gewoon goed, en heeft de koranschrijver zijn ideeën opgedaan bij het docetisme. Of misschien bij de Pers Mani, die een religie stichtte die hetzelfde punt maakte als de islam eeuwen later. Niet origineel dus, wel fout.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...