vrijdag 15 juni 2012

De lieverdjes van Allah

Soera 3:56-58
56. En dan, wat betreft hen die ontkennen: ik zal hen met een zware straf straffen in deze wereld en in het hiernamaals, en voor hen zullen er geen verlossers zijn.
Het riskante van dit soort verzen (waarvan er in de Koran veel méér zijn) is dat sommige moslims misschien gaan denken dat zij zelf een rol moeten spelen in het straffen van die ontkenners (noot van de vertaler: 'zij die ontkennen' wordt doorgaans vertaald met 'ongelovigen', maar de schrijver bedoelde tegenstanders van de islam). Het valt in deze tijd niet meer te ontkennen dat er meer dan genoeg moslims zijn die daaruit hun conclusies trekken en tot daden overgaan. En misschien denken die dan ook wel - waarom ook niet? - dat dit in de ogen van Allah goede daden zijn, zodat het volgende vers op hen van toepassing is:
57. En zij die geloven en goede werken doen - hij zal hun loon uitbetalen, maar Allah houdt niet van de slechte (mensen).
Die slechte mensen, dat zijn zij dan natuurlijk weer niet. Dat zijn namelijk de ontkenners, van vers 56. Of weer anderen. De schrijver sluit af:
58. Dit maken we jullie bekend van de tekenen en de boodschap van de wijsheid.
Is het wijs van Allah om zijn gelovigen te belonen en de rest te haten? Of bedoelt de schrijver soms dat het wijsheid is om je bij de moslims van Allah aan te sluiten, omdat je anders de pineut zal zijn? Ik denk het laatste. De schrijver wordt voor deze bekendmaking bedankt. We weten nu dat Allah niet-moslims haat en dat ze wat de koranschrijver betreft vogelvrij zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...