zaterdag 16 juni 2012

Bedankt voor de vloek

Soera 3:59-63
59. Zeker, voor Allah is Isa als Adam; hij maakte hem van stof. Toen zei hij "besta!" en hij was er.
Dit is vreemd. Ofwel Allah maakte Isa uit stof, of hij liet hem ontstaan door het eenvoudig te commanderen, maar toch niet allebei? Bovendien staat deze lezing op gespannen voet met andere Koranverzen zoals soera 3:47, waarin Isa duidelijk niet zomaar uit de lucht komt vallen of uit het stof oprijst.
60. Dit is de waarheid van jullie heer, wees niet van de twijfelaars.
Twijfelen hoeven we niet te doen, in plaats daarvan kunnen we het hier eenvoudig mee oneens zijn. In de Bijbel, het boek dat de Koranschrijver zogenaamd respecteert, staat het ook heel anders.

Onder de toehoorders van Mohammed, of hoe de auteur van de Koran ook maar geheten mag hebben, zullen er vast zijn geweest die de Bijbel beter kenden dan hij. Hoe zou hij daarmee zijn omgegaan? Zou hij het Boek erbij gepakt hebben om te zien wie er gelijk had? Vers 61 geeft ons het antwoord.
61. Maar als men met jullie hierover in discussie gaat, nadat jullie deze kennis hebben opgedaan, zeg dan: "Kom, laten we onze zoons en jullie zoons roepen, en onze vrouwen en jullie vrouwen, en onze verwanten en jullie verwanten; laten we dan ernstig in gebed gaan en de vervloeking van Allah uitroepen over de leugenaars!"
Zo'n sessie kan natuurlijk nooit goed aflopen. De uitkomst staat van tevoren al vast:
62. Zeker, dit is de juiste lezing, en er is naast Allah geen god, en zeker, Allah is de machtige, de wijze.
Hier komt de aap uit de mouw, namelijk dat de Koranschrijver wilde ontkennen dat Jezus de zoon van God was. Daarom moest Isa een soort Adam zijn, een aparte schepping van een mens. Maar op tientallen plaatsen in de Koran heet Isa ook 'de zoon van Mariam', dus half geschapen, half geboren? Dát is een spagaat! Was het niet veel makkelijker geweest om te beweren dat Allah er niets mee te maken had?

Terug naar het oneerbare voorstel van vers 61, waarin de tegenstanders van Mohammed worden uitgenodigd om in het bijzijn van hun familie te worden vervloekt. Die tegenstanders zullen ongetwijfeld voor de eer hebben bedankt. Mohammeds reactie? Die hadden we bijna kunnen raden:
63. Maar als zij zich afkeren, Allah weet wie de ruziezoekers zijn.
Schrijver bedoelde te zeggen: "ik weet wie de ruziezoekers zijn, namelijk iedereen die het niet met mij eens is." Maar dat zou misschien iets te opzichtig zijn geweest.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...