zaterdag 9 juni 2012

Punt op de horizon

Soera 3:50-52
50. "En bevestigend wat me voorhanden is van de toera en om sommige dingen die u verboden waren toe te staan. En ik kom met een teken van jullie heer; pas op voor Allah en gehoorzaam mij."
Het valt me steeds weer op hoeveel slagen de schrijver om de arm houdt. Welke dingen waren verboden maar zijn nu ineens toegestaan? En welk deel van de Wet van Mozes wordt door de spreker (hier zogenaamd Isa) bevestigd? En met welk teken komt hij voor de dag? Vaag, vaag, vaag.

Hier kan wel een goede reden voor zijn. Dit vers staat namelijk niet op zichzelf, dergelijke passages heb je meer in de Koran. De boodschap die de schrijver wil overbrengen, is dit: "De vroegere profeten bevestigden de Oude Boeken, tenminste gedeeltelijk, met wat aanpassingen hier en daar. En ik, de moslimprofeet, sta in die traditie en verdien evengoed gehoorzaamheid." Dit is nogal aanmatigend, maar bovendien citeert de koranschrijver vals en verdraait hij de uitspraken en levensbeschrijvingen van Bijbelse personages zó, dat die sprekend op hemzelf gaan lijken. Wat in vers 50 te lezen valt, kom je in de Bijbel niet tegen.
51. Zeker, Allah is mijn heer en jullie heer, dien hem dus, dit is het rechte pad.
52. Maar toen Isa ongeloof bij hen merkte, zei hij: "Wie zal mij helpen op de weg van Allah?" (Toen) antwoordden zijn volgelingen: "Wij helpen Allah, wij geloven in Allah, kijk maar, wij zijn moslims."
De Koranschrijver laat Jezus en zijn volgelingen hier toch wel heel vreemde dingen zeggen. In de Bijbel laat Jezus zijn volgelingen hem niet helpen, maar in hem geloven. Maar daar gaat het de Koranschrijver niet om. Die wil handjes, hulp "op de weg van Allah", lees: de weg naar overheersing. Om dat punt te maken vindt de schrijver het geen punt om de oorspronkelijke verhalen op enkele punten aan te passen. Het mispunt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...