dinsdag 19 juni 2012

De analfabeet

Soera 3:71
71. O mensen van het boek, waarom verhullen jullie de waarheid met de leugen en verbergen jullie de waarheid terwijl jullie die kennen?
Soera 2:159 zegt het iets duidelijker, daar gaat het om de boodschap van een Boek. Maar wel boek is dat? Historisch gezien moeten we aannemen dat hier de Bijbel is bedoeld, waarvan de Koranschrijver kennelijk aannam dat die zijn leerstellingen zou ondersteunen (wat trouwens niet zo is). Het alternatief, populair bij hedendaagse moslims, is dat de schrijver de Koran bedoelt. Maar die staat op talloze plaatsen haaks op de Bijbel, dus is het niet redelijk van Bijbelkenners te verwachten dat die de boodschap van de Koran omarmen.

Maar welke 'leugen' zou de schrijver bedoelen? De 'leugen' dat de islam niet strookt met de Bijbel? Dacht de schrijver soms dat de christenen en joden van zijn tijd dingen voor hem geheim hielden, zodat hij zijn punt niet kon maken? Dat zou wel erg zielig zijn. Kennelijk was hij niet in staat het zelf even na te lezen. Had hij dat maar wel gekund!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...