zondag 3 juni 2012

Maria en Zacharias

Soera 3:37
37. Haar heer aanvaardde haar in hoge mate en liet haar goed opgroeien, en hij liet Zakaria voor haar zorgen...
Maria - over haar gaat het hier - wordt dus kennelijk toevertrouwd aan de zorgen van een zekere Zakaria. Maar wie is dat? Een vriend? Familie? In soera 19 lezen we meer over hem, en ook weer over Maria, maar niet over hun eventuele familieband. Daarvoor moeten we naar een ander boek, de Bijbel.

In het Evangelie volgens Lukas vinden we het antwoord: de vrouw van Zacharias, Elizabet, was een nicht van Maria. Maria logeert volgens het verhaal drie maanden bij haar (oudere) nicht, die in die periode hoogzwanger is. Ongetwijfeld zal Maria in die tijd een handje in het huishouden hebben toegestoken. Een heel andere situatie dan soera 3 suggereert.

Maar misschien praat de Koran wel over een eerdere periode, toen Maria misschien bij haar nicht kind aan huis was. Dat zou natuurlijk kunnen, alhoewel we ons dan moeten afvragen hoe de Koranschrijver aan die wijsheid is gekomen. Er zijn wel parallellen te zien met een apocrief geschrift uit de 2e eeuw, het Proto-Evangelie van Jacobus. Dit beschrijft de geboorte van Maria. Verderop (VIII.1) staat dat Maria in de tempel woont, waar een zekere priester met de naam Zacharias dient. Maria ontvangt er volgens dit verhaal voedsel "uit de hand van een engel". Heeft de Koranschrijver soms hieruit geput? Het lijkt er wel op:
(37). ... steeds als Zakaria het heiligdom binnenging om haar te bezoeken, vond hij haar met voedsel. Hij zei: "O Maria, hoe kom je daaraan?" Ze zei: "Het komt van Allah. Zeker, Allah geeft aan wie hem bevallen, zonder maat".
Dat proto-evangelie houden we nog even bij de hand, voor het vervolg in vers 42.


Bronnen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...