maandag 11 juli 2011

Vandaal

Soera 2:204-206

Direct na de instructies over hoe lang je na de bedevaart op de eindbestemming moet blijven, begint de schrijver aan een drie verzen durend partijtje kwaadsprekerij. Kennelijk past dat goed bij de islamitische bedevaart. Afgeven op anderen is ook veel leuker dan zelf het boetekleed aantrekken, nietwaar? Eens zien wie er nu weer de klos is.
204. Onder de mensen is er één van wie het spreken over het leven van deze wereld aangenaam verrast, en hij roept Allah op tot getuige over wat er in zijn hart is, toch is hij de taaiste van de tegenstanders.
De formulering van dit vers is wat ingewikkeld, maar waar het op neerkomt is dat moslims moeten uitkijken met mensen die positief zijn over het leven, vooral als ze godsdienstig zijn: met zulke lui kon je als moslim wel eens heel veel last krijgen. We vinden in de Koran wel meer zulke verzen, zoals 3:28 waar moslims de opdracht krijgen 'ongelovigen' alleen als vrienden te nemen om ze in de gaten te kunnen houden. Niet-moslims zijn volgens de Koran namelijk niet te vertrouwen, hoe aardig en godsdienstig ze ook zijn. Als dat geen laster is, dan is het in elk geval smaad. Maar de koranschrijver heeft nog méér:
205. Wanneer hij je de rug toekeert zal hij ernaar streven overal in het land onheil te stichten, gewassen te verwoesten en vee te doden. En Allah houdt niet van onheil.
Het laatste deel van dit vers klinkt wat koddig, maar de rest is natuurlijk heel ernstig. Je vraagt je af waarom de schrijver er niet nog wat schepjes bovenop heeft gedaan, bijvoorbeeld 'moord en doodslag' of 'plunderingen'. Ik vermoed - maar nou doe ik misschien ook aan kwaadsprekerij - dat dat te maken heeft met de tradities die zeggen dat de troepen van Mohammed zelve moordend en plunderend door het land gingen. En wat Mohammed deed kon natuurlijk niet slecht zijn. Mohammed stichtte ook geen onheil, maar heil: de islam immers.

Maar kan de van wandaden betichte levensgenieter nog op het rechte pad, dat wil zeggen op het pad van de islam gebracht worden? De koranschrijver weet wel beter:
206. Wanneer tegen hem gezegd wordt: "wees Allah-vrezend", dan brengt trots hem tot misdaad. Hem past de hel, een slechte rustplaats!
Alle gekheid op een stokje: als je leest wat de koranschrijver goed en slecht vindt, dan snap ik wel dat mensen er trots op zijn geen moslim te zijn. Dat gedreig met hel en verdoemenis neem je dan op de koop toe, zolang het tenminste maar bij dreigen blijft. Maar passages zoals vers 191 zijn wat dat betreft geen geruststelling...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...