vrijdag 24 juni 2011

Pak ze!

Soera 2:190-193

Vers 190 is het eerste vers in deze soera dat ondubbelzinnig oproept tot gewapend geweld. Onder voorwaarden, dat wel, maar onder voorwaarden die als je goed kijkt weinig om het lijf hebben. Vooruit:
190. Vecht op de weg van Allah tegen hen die tegen jullie vechten. Maar ga niet over de schreef, want Allah houdt niet van overtreders.
Op het eerste gezicht zou je denken dat hier bedoeld wordt dat moslims zich alleen mogen verdedigen, maar dat staat er niet. Wat er eigenlijk staat is dat moslims moeten vechten als er tegen ze wordt gevochten, dus niet onderhandelen, wegvluchten of incasseren. Dat is een duidelijke breuk met de lessen in de Bijbel, en dan met name met die in het Nieuwe Testament, waar Jezus bijvoorbeeld zegt:
Lukas 6:29. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet.
Uit de geschiedenis is wel gebleken dat niet alle christenen zich steeds aan deze principes hebben gehouden, maar dit staat wel in hun 'lesboek'. Aan de andere kant, als moslims zouden willen doen wat Jezus zegt, dan zouden zij tegen de Koran ingaan! Zij moeten immers vechten, op de weg van Allah. En hoe? Dat lezen we hier:
191. En maak ze dood waar je ze ook vindt, en gooi ze eruit waar ze jullie eruit gegooid hebben, ...
"Neem geen krijgsgevangenen", kortom. En het gebied waar moslims ooit heersten moet worden terugveroverd. Dat klinkt meer als een strijdkreet dan als een passage uit een godsdienstig boek. Je zal de vijand maar zijn van mannen die dit soort instructies als goddelijke opdracht zien!
191. (...) want vervolging is erger dan doodslag ...
Dit is een bijzonder merkwaardige norm. Mensen (dwz. moslims) onderdrukken is dus erger dan mensen (dwz. niet-moslims) afslachten? Wie heeft dat bedacht?!
191. (...) En vecht niet tegen hen bij de onaantastbare plaats van aanbidding, tenzij ze jullie daar eerst aanvallen. Maar als ze daar vechten, maak ze dan dood. Dat is het verdiende loon van de ongelovigen.
Nou, dat weten we dan ook weer. Bij de heilige plaats (welke?) moeten moslims de aanval niet openen, maar als ze geprovoceerd worden mogen ze, nee, moeten ze de tegenstanders afmaken, heilige plaats of niet. Deze uitzondering betekent trouwens ook dat het op minder heilige plaatsen gewoon is toegestaan te vechten zonder dat de tegenstander ermee begon.

Maar 'gelukkig' voor de 'ongelovigen', er is een uitweg:
192. Maar als ze ermee ophouden, dan is Allah zeker vergevingsgezind, genadig.
We moeten dan maar hopen dat Allah's dienaren ook vergevingsgezind en genadig zijn...

Maar wacht - is het zo eenvoudig, stoppen met vechten en dan komt alles goed? Dat is maar hoe je het bekijkt. Er zijn namelijk nog wat voorwaarden voordat er echt vrede kan zijn. Het volgende vers vertelt ons welke dat zijn:
193. En vecht tegen hen tot er geen vervolging [alt.: chaos en onderdrukking] meer is, en gerechtigheid en geloof in Allah de overhand hebben. Maar als ze ermee ophouden, laat er dan geen vijandigheid meer zijn behalve tegen hen die onderdrukking beoefenen.
De kern is hier: "gerechtigheid en geloof in Allah". Anders gezegd, de islamitische wet wordt de geldende wet en de islam wordt het dominante geloof. Dat zal niet bij iedereen goed vallen, maar de vrede is dan ook niet van toepassing op "hen die onderdrukking [van de islam] beoefenen", dus wie zijn vinger nog durft op te steken zal zijn hoofd moeten missen.

1 opmerking:

 1. dit is de oorzaak van alles 470 teksten tot haat zaaien. Bijbel zegt heb uw vijanden lief. De antichrist 666 komt uit het oosten trekt naar westen bliksem uit de hemel en zijn teken niet aannemen.
  Dit soort teksten uit je kop leren dat veroorzaakt de radicalisering!

  2:10.
  Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!

  2:61
  Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.

  2:65.
  Wie werkt op de sabbath is een verachte aap.

  2:85.
  Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.

  2:96.
  Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.

  2:98.
  God is de vijand van iedereen die niet moslim is

  2:104.
  Ongelovigen worden gestraft

  2:120.
  Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.

  2:121.
  Niet-moslims zijn verliezers

  2:126.
  Niet gelovigen worden door God voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna branden ze toch lekker in de hel

  2:130.
  Alleen dwazen wenden zich van het geloof af want moslims hebben gelijk

  2:159.
  Iedereen die de tekenen van God niet wil zien wordt vervloekt

  2:161.
  Ongelovigen worden niet alleen door God , maar ook door de engelen en alle mensen vervloekt

  2:162.
  Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn

  2:190 Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.

  2:264.
  Ongelovigen die schenken doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat zij verdienen en worden niet door God gesteund.

  3:10.
  Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.
  gefolterd gaan worden.

  3:23.
  Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel.

  3:56
  God straft ongelovigen niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En God zal hun ook niet helpen. Lekker puh.

  3:73.
  Alleen moslims zijn te vertrouwen

  3:76.
  God houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn.

  4:50.
  Joden en Christenen verdraaien de waarheid over God , het zijn leugenaars en God heeft ze daarom vervloekt.

  4:55.
  Joden en Christenen die voorkomen dat anderen moslim worden gaan naar de hel.

  zo kan ik nog wel ff doorgaan > zie walid shoebat.

  BeantwoordenVerwijderen

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...