donderdag 2 juni 2011

Varkensvlees niet, maar...

Soera 2:172-173

Er zijn soms van die stukjes in de Koran die je meteen doen denken aan Bijbelpassages - hoewel het altijd nét dat beetje anders is, wat in dit geval een wereld van verschil maakt. Vers 172 is nog betrekkelijk nietszeggend:
172. O, jullie die geloven! Eet van de goede dingen die Wij aan jullie hebben verschaft, en dank Allah - als hij het is die jullie aanbidden.
De overgang van "Wij" naar "Allah" (dezelfde wordt bedoeld) is een beetje vreemd, dat zullen we maar dichterlijke vrijheid noemen. De toevoeging "als hij het is die jullie aanbidden" maakt het alleen nog vreemder, het lijkt nu wel alsof de spreker echt iemand anders is, en bovendien staat het haaks op het begin van het vers. Maar goed, zoals gezegd is dit vers nog niet al te schokkend. Het volgende vers is dat wel:
173. Hij heeft jullie alleen aas verboden, en bloed, en varkensvlees, en dat waarover een andere naam dan Allah is aangeroepen. (...)
De Bijbelpassage die hier veel aan doet denken is Handelingen 15 vers 29, de uitkomst van een vergadering van de leiders van de prille kerk in Jeruzalem, waar men een antwoord moest zien te vinden op de knellende vraag of de nieuwe gelovigen, die voor een deel niet-joden waren, zich nu ook aan de joodse (voedsel)wetten moesten gaan houden. Men kwam tot de conclusie dat dat niet hoefde, met een aantal noodzakelijk geachte uitzonderingen:
Hand. 15:29. dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. (...)
De overeenkomsten zijn afgodenoffers / dat waarover een andere naam is aangeroepen, bloed / bloed, en met wat flexibiliteit ook nog wel het verstikte / aas. Wat we overhouden is aan de ene kant varkensvlees en aan de andere kant hoererij (in andere vertalingen: ontucht). Wel, we kennen de vérstrekkende gevolgen van deze op het oog kleine verschillen. Moslims eten geen varkensvlees (waar trouwens om hygiënische en energetische redenen best wat voor te zeggen is) maar nemen het op seksueel vlak minder nauw: de eerste moslims hadden niet alleen verscheidene vrouwen maar hielden er ook nog slavinnen op na die ze naar hartenlust konden misbruiken, om over verkrachting van vrouwelijke 'krijgsgevangenen' nog maar te zwijgen. En Mohammed zelf dook onder de wol met een meisje dat in ons land voor een schoolkind doorgaat. De Koran verbiedt 't niet. Deze vrije moraal wordt trouwens alleen aan (moslim)mannen vergund, maar dat is een onderwerp voor een andere keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...