woensdag 6 juli 2011

Bedevaartsinstructies (1)

Soera 2:197-203

In het vorige vers konden we lezen over de verplichting tot het volbrengen van de bedevaartstocht naar de heilige moskee, met als vervangende dienstplicht: het sturen van geschenken. In de verzen die volgen lezen we nadere instructies. Maar zoals zo vaak biedt de Koran eigenlijk weinig houvast.
197. De pelgrimstocht valt in de welbekende maanden (...)
Kijk, dat bedoel ik nou. Stel dat je weet wanneer de Hadj gehouden moet worden, wat heb je dan aan deze mededeling? Aan de andere kant, als je niet weet over welke maanden het hier gaat, wat heb je dan aan deze mededeling? Enfin, we gaan verder:
197. (...) Als iemand van plan is gedurende deze maanden de pelgrimstocht te aanvaarden, laat er dan onderweg geen seks zijn of geflirt of geruzie. Als je goed doet, weet dan dat Allah het ziet. Tref voorzieningen voor jezelf; de beste voorziening is immers het afweren van het kwaad. Vervul je plichten jegens Mij, o mannen van begrip!
Ik vind dit een beetje vreemd. Stel dat je met geloofsgenoten een lange (voet)reis gaat maken, zijn dan geruzie en seks onderweg de grootste gevaren voor de vrome? Mij lijken de problemen meer te liggen op het vlak van verzorging, bevoorrading en verdeling van lasten. Misschien ontstaat daar dan wel ruzie uit, maar dat kun je proberen te voorkomen door heldere regels. Maar dat is misschien te veel gevraagd.
198. Het is voor jou geen zonde als je de gaven van jouw Heer zoekt (...)
Deze tekst is nogal raadselachtig. Pickthal denkt dat het hier over winst uit handel gaat, maar de andere vertalers houden zich op de vlakte. Het zou namelijk ook kunnen dat hier stroperij wordt bedoeld of het ophalen van goederen uit de omgeving, al dan niet goedschiks. Wat je zou verwachten van een stoet vromen is dat ze voldoende proviand van huis meenemen of anders geld om onderweg het nodige te kopen. Maar vers 198 wijst in een andere richting: Allah "zorgt" onderweg voor de pelgrims met "gaven" waarvoor de reizigers zich niet hoeven te schamen als ze die "ontvangen".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...