donderdag 14 juli 2011

Duister

Soera 2:209-211
209. Maar als je terug glijdt nadat de duidelijke bewijsstukken aan je zijn overlegd, weet dan dat Allah machtig is en wijs.
De "bewijsstukken" of "wonderen" van de islam bestaan, naar het zich laat aanzien, uitsluitend in woorden. De Koran is zogezegd een boek vol "wonderen" (ayat), maar "duidelijk" zijn die niet bepaald. In feite is veel in dat boek nogal duister - zonder kennis van de Bijbel zouden we er nog minder van begrijpen. De Koranschrijver neigt dus naar duisterheid, en wel in meer dan één opzicht:
210. Wachten ze er dan op tot Allah naar hen toe komt in de schaduw van de wolken, met de engelen? (...)
De schrijver verraadt zich hier op twee manieren. Vermoedelijk heeft de schrijver gehoord over de volgende uitspraken van Jezus, waar die over zichzelf spreekt:
Mattheüs 16:27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen (...)
Marcus 13:26. En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. 
De Koranschrijver veranderde hieraan twee dingen. Hij laat niet Jezus, maar Allah komen, en niet in de wolken of op de wolken, maar in de schaduw van de wolken. Met het eerste probeert hij de christelijke verwachting belachelijk te maken, met het tweede laat hij zijn eigen duistere voorkeuren doorschemeren. In zijn beleving verschijnt Allah namelijk in de schaduw, niet in het licht en al helemaal niet als een licht.

Na het sarcastische intermezzo van vers 210 pakt de schrijver de draad weer op en maakt duidelijker wat hij bedoelt met dat 'terug glijden':
211. Vraag de kinderen van Israël hoeveel duidelijke bewijzen Wij ze hebben gegeven. Maar wie iets verandert aan de gunst die Allah hem heeft verleend... Allah straft zwaar!
Is dit niet huiveringwekkend? De 'bewijzen' voor het gelijk van de islam zijn 'gunsten' waar zeer voorzichtig mee moet worden omgesprongen, anders zwaait er wat!

De tradities willen dat de geschriften van de joden voor zover die de islam tegenspreken afwijken van het origineel dat met de Koran in harmonie zou zijn geweest. Alleen hebben moslims daarvoor letterlijk geen snipper bewijs, wat toch wel als een reusachtig gemis moet worden gevoeld. De idee dat joden fout zitten en moslims goed, wordt dus eigenlijk alleen 'bewezen' doordat de Koran dit beweert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...