zaterdag 16 juli 2011

Bijbelse geschiedenis in één vers

Soera 2:213

Vers 213 staat nogal los van de rest (net als het vorige vers trouwens), zodat we het maar beter apart kunnen behandelen.
213. De mensheid was één natie, en Allah stuurde profeten als brengers van goed nieuws en waarschuwingen. (...)
De geschiedenis volgens de Koran is uniek maar eenvoudig. Het doet wat denken aan de geschiedenis volgens de Bijbel waar de hele mensheid zich concentreert rond Babel. Volgens de Bijbel grijpt God daar in zodat er onenigheid ontstaat en de mensen zich verspreiden, zoals Zijn bedoeling was. Maar volgens de Koran grijpt Allah juist in omdat er onenigheid is. Zijn ingrijpen bestaat uit het sturen van verschillende soorten profeten en een boek:
213. (...) En met hen stuurde hij het Boek met waarheid, om bij meningsverschillen vast te stellen wie er gelijk heeft. Maar de mensen die het ontvingen verschilden daarover van mening, ondanks de heldere bewijsstukken, door hun koppigheid. Allah leidde de gelovigen door zijn genade tot de waarheid met betrekking tot hun meningsverschillen. Allah leidt wie hij wil op het rechte pad.
Het aantal vragen dat je bij dit vers kunt bedenken is groot. Over welk boek gaat het hier? Wanneer werd dat gestuurd, en aan wie? In welk opzicht verschilden de mensen van mening over dit boek? Welke zijn die heldere bewijsstukken? Wat is volgens de schrijver "de waarheid" waartoe de gelovigen werden geleid? Wie waren die gelovigen trouwens? En last but not least: welke criteria legt Allah aan om te bepalen wie wel en wie niet op het rechte pad geleid zullen worden, of is hier sprake van willekeur en misschien zelfs van omkoperij?

Op elk van deze vragen is natuurlijk best een antwoord te bedenken, wat islamitische korancommentatoren dan ook ongetwijfeld al hebben gedaan. Maar wij hadden het toch liever uit de eerste hand, dat wil zeggen in de Koran zelf willen lezen. Onnodig te herhalen dat we dat wel kunnen vergeten, want dit vers is afgelopen en de schrijver gaat over op een ander onderwerp. Alweer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...