zondag 3 april 2011

Moskee op slot

Soera 2:114-115
114. En wie is onrechtvaardiger dan hij die verbiedt dat in plaatsen die bedoeld zijn voor aanbidding van Allah, Allah's naam wordt gevierd? Wie ernaar streeft om die (plaatsen) te verwoesten? Het was niet gepast dat zij zelfs maar binnenkwamen, behalve met vrees. Voor hen is er niets dan schande in deze wereld, en een grote kwelling in de wereld die komt.
Is het sluiten van een moskee nou werkelijk het grootste onrecht dat een mens kan begaan? En over welke plaats van aanbidding gaat het hier eigenlijk concreet? Volgens de tradities gaat het hier over de Kaäba in Mekka, die voor moslims buiten bereik kwam toen Mohammed met zijn bende de stad uit werd gejaagd. Of die verhalen allemaal kloppen is de vraag, maar bovendien trekt dit vers het breder: het gaat over plaatsen die voor moslims gesloten zijn, waarvan zij vinden dat Allah daar aanbeden moet worden. In het christendom maakt het niet uit waar je God aanbidt, dat kan in principe overal. Ook in het Jodendom ligt de zaak anders: in tijden dat joden uit Jeruzalem werden verjaagd, zagen ze dat eerder als een straf van God dan als onrecht van de overwinnaars. De Koran echter wijst met de vinger van zich af en daarbij gaat de volumeknop op 10. Kennelijk, als er iets niet gaat zoals gewenst, is dat de schuld van een ander. Maar ik denk dan maar zo: als Allah niet eens in staat is zijn heiligdommen in bezit te houden, terwijl de volgelingen van Mohammed doen wat er van ze verwacht wordt, wat een god is dat dan? Eens zien wat de Koran daarover zegt:
115. Aan Allah behoort het oosten en het westen; waarheen je je ook richt, daar is de aanwezigheid van Allah. Want Allah is allesomvattend, alwetend.
Kort hiervoor, in vers 109, lazen we nog dat Allah macht heeft over alles. Maar misschien zag de Koranschrijver ook wel in dat dat op deze plaats een beetje zou misstaan. In plaats daarvan lezen we dat Allah overal is. Maar als dat zo is, waarom heet het dan het grootst mogelijke onrecht als Allah op bepaalde plaatsen niet aanbeden mag worden?

Hier stopt dit onderwerp, zo abrupt als dat het begon. Hierna gaat de Koran verder met schoppen tegen het christendom en jodendom, de rode draad van soera 2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...