dinsdag 12 april 2011

Toch maar de Bijbel dan?

Soera 2:120-121

De volgende twee verzen zijn zó met elkaar in strijd dat je je niet kan voorstellen hoe islamitische theologen daarmee wegkomen. Het eerste vers maakt gehakt van de joodse en christelijke godsdienst, het tweede rekent juist af met mensen die de Bijbel niet geloven.
120. En de joden zullen niet tevreden met jullie zijn, en de christenen ook niet, tenzij jullie hun geloof volgen. Zeg: "De leiding van Allah, dat is de (enige) leiding!" En als jullie hun wensen volgen nadat de kennis tot jullie gekomen is, dan zal er niemand zijn die jullie tegen Allah beschermt of jullie helpt.
121. Er zijn er aan wie Wij het Boek hebben gegeven, die het op de juiste manier lezen en erin geloven. Zij die er niet in geloven, dat zijn de verliezers.
Ja, laat ik nou altijd gedacht hebben dat christenen in de Bijbel geloven, of tenminste geloven wat erin staat! Of zou de schrijver hier de Koran bedoelen? Of denkt de schrijver misschien dat de boodschap van de Bijbel gelijk is aan de Koran? Intussen weten wij dat de Koran en het Boek (de Bijbel) niet met elkaar te rijmen zijn, zodat de verleiding groot is te denken dat de Koranschrijver niet wist waarover hij het had. Geloven in de Bijbel betekent afwijzen van de Koran van Allah en alle 'kennis' die daarbij hoort.

Christenen in bijvoorbeeld Pakistan
worden om hun geloof vermoord
Hoe dan ook, wie die 'kennis' naast zich neerlegt en overgaat tot het christendom of het jodendom - dat maakt nogal verschil, maar de schrijver lijkt zich daar niet druk over te maken - die is zijn leven niet zeker. Maar de moslim die christen wordt kan zich tenminste nog troosten met de gedachte dat hij het eeuwige leven krijgt bij God, en dat hij Allah daar niet zal tegenkomen. En misschien is Allah wel niet zo machtig als de Koranschrijver dacht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...