maandag 11 april 2011

Nietsweters

Soera 2:118-119
118: Zij die geen kennis bezitten, zeggen: "Waarom spreekt Allah niet tot ons? Of waarom ontvangen wij niet een of ander teken?" Precies zoals zij nu spreken, spraken zij die eerder waren. Vanbinnen zijn zij geheel hetzelfde. Onze openbaringen zijn duidelijk voor mensen die overtuigd zijn.
119. Zeker, Wij hebben jou in waarheid gestuurd als brenger van goed nieuws en als iemand die waarschuwt, maar jij zult geen vragen krijgen betreffende degenen die bij het vlammende vuur vertoeven.
Het lijkt er sterk op dat deze twee verzen bij elkaar horen, en dan betekent het tweede vers dat de vragenstellers in het eerste vers de hel wordt beloofd. Uit de vorige (en volgende) verzen weten we dat hier joden en/of christenen worden bedoeld. Wie de schrijver in gedachten heeft bij "zij die eerder waren" weten we niet zeker, hij zal wel (zoals zo vaak) joden uit vroeger tijden bedoelen. Wat hem betreft is het één optocht van nietsweters.

Met deze verzen heb ik de volgende problemen.
  1. Als lezer voel ik me beledigd door de kwalificatie "Zij die geen kennis bezitten". Uiteraard ben ik het met die onvriendelijke uitdrukking oneens: joden en christenen sloten zich niet bij Mohammed aan, juist omdát ze wel beter wisten. Wat ze helaas niet wisten was wat Mohammed met hen van plan was, anders hadden ze hem misschien het land uit gejaagd voordat hij dat met hen kon doen. Maar dat bedoelt de schrijver natuurlijk niet.
  2. De zogenaamde klacht: "Waarom spreekt Allah niet tot ons?" is een verzinsel van de schrijver. De joden en christenen waren niet jaloers op de 'openbaringen' die Mohammed 'ontving' - ze waren het er alleen maar mee oneens.
  3. De schrijver scheert alle joden en christenen van alle tijden over één kam. Het vijandbeeld wordt er wel eenvoudig van, maar ondertussen is het een belediging voor de intelligentie van de lezer.
  4. Dat de 'openbaringen' waar de schrijver op doelt duidelijk zijn voor hen die overtuigd zijn lijkt mij bijzonder sterk. Misschien slikken vrome moslims alles wat in de Koran staat voor zoete koek, maar dat wil nog niet zeggen dat de Koran ook werkelijk zoete koek is.
  5. In vers 119 kunnen we lezen dat Mohammed er geen boodschap aan heeft dat de nietsweters uit vers 118 in de hel komen, maar ik zou toch wel graag willen weten waarom ze die straf nou eigenlijk hebben verdiend.
  6. En tenslotte: de arme lezers die het voor hun kennis van zaken van de Koran moeten hebben, komen zwaar bedrogen uit. Vaagheid is er namelijk troef, zoals ook uit deze verzen weer blijkt. Zij die geen kennis bezitten worden er beslist niet wijzer van.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...