zondag 3 april 2011

Geen Zoon?

Soera 2:116-117


Tot nu toe waren in deze soera vooral de joden het mikpunt, maar nu komen speciaal de christenen aan de beurt. De Koranschrijver valt met de deur in huis:
116. Ze zeggen:  "Allah heeft een zoon verwerkt", Glorie aan Hem! - Nee, Hem behoort alles dat in de hemelen en op aarde is, alles aanbidt Hem.
117. De oorsprong van de hemelen en de aarde! Als hij iets verordent, zegt hij alleen maar: "Wees er," en dan is het er.
"Ze" zijn natuurlijk de christenen. Alleen de manier waarop ze hier geciteerd worden, 'Allah heeft een zoon verwekt', is niet helemaal zuiver. Om te beginnen zullen de christenen het in de tijd van Mohammed niet over Allah hebben gehad, en 'verwekt' wekt bij moslims misschien de indruk dat hier een vrouw bij moet zijn geweest. Maar christenen geloven dat nou juist weer niet; Jezus was volgens hen al Zoon bij zijn Vader in de hemel, voordat hij naar de aarde kwam. Hoe dan ook, de Koranschrijver is het er niet mee eens.

In vers 117 zegt hij nog iets interessants waaruit blijkt dat hij iets meer kaas van het christendom gegeten heeft dan je op grond van eerdere verzen zou denken. Hij reageert waarschijnlijk op wat we bij de evangelist Johannes kunnen lezen:
1:3. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. (meer)
Uit het tekstverband wordt duidelijk dat Johannes hier op de Zoon doelt, die dus in tegenstelling tot de Koranverzen een sleutelrol bij de schepping heeft gehad. Zoals zo vaak staat de boodschap van de Koran haaks op die van de Bijbel, in dit geval haaks op wat het christendom tot het christendom maakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...