woensdag 11 juli 2012

Zwart-wit

Soera 3:105-107
105. En wees niet zoals zij die verdeeld raakten en het oneens werden nadat de bewijzen tot hen waren gekomen, want voor hen (is er) een zware straf.
106. (Er komt een) dag dat (sommige) gezichten wit zullen worden en (andere) gezichten zwart zullen worden; wat betreft hen van wie de gezichten zwart zullen worden: hebben jullie (de islam) ontkend nadat jullie geloofden? Proef dan de straf voor het ontkennen!
107. Maar zij van wie de gezichten wit zullen worden: voor hen is de barmhartigheid van Allah; daarin zullen zij voor eeuwig zijn.
We zullen maar niet denken dat hier iets racistisch is bedoeld, maar één ding is zeker: mensen komen niet met een zwart gezicht in de hemel van Allah.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...