vrijdag 27 juli 2012

Haat zaaien

Soera 3:118

In de voorafgaande verzen heeft de schrijver ons laten zien dat het verwerpen van de islam vanzelf de ondergang van de 'ongelovigen' betekent. Tussenkomst van moslims is verder niet nodig. Of wel? De schrijver neemt toch maar het zekere voor het onzekere en zet zelf de eerste stappen om niet-moslims te benadelen:
118. O jullie, mensen die geloven! Neem niemand in vertrouwen naast die van jullie; ze zullen niet aarzelen jullie te benadelen. Ze houden ervan jullie te hinderen. Uit hun monden is haat voortgekomen, maar wat hun hart verbergt is nog erger. Wij hebben de tekenen duidelijk gemaakt voor jullie, als je het begrijpt.
De Koranschrijver is xenofoob en verlaagt zich tot smaad en laster. Hij gaat bij zijn religieuze tegenstanders uit van het slechtste, dat zo slecht is dat hij het niet eens kan benoemen. Dit is een duidelijk teken dat de schrijver zijn verstand heeft verloren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...