zondag 15 juli 2012

Slag in de rug

Soera 3:110-111
110. Jullie zijn een beter volk, vooruitgeholpen voor de mensen; jullie sporen aan tot het goede en verbieden het kwade en geloven in Allah. Geloofden de mensen van het Boek ook maar zo, dat zou beter voor hen zijn. Sommigen geloven ook, maar de meesten van hen zijn de verworpenen.
Er zijn van dit vers ook krassere vertalingen, zoals "Jullie zijn het beste volk, verheven boven de andere volkeren", maar ik heb het wat behoudend vertaald om het niet bonter te maken dan het misschien is bedoeld. De strekking blijft trouwens toch hetzelfde: moslims zijn verheven boven de rest, uitsluitend en alleen omdat ze het juiste geloof hebben, en zij zijn aangewezen om de rest van de wereld de les te lezen. Dat airtje is bij hedendaagse moslims ook nog wel eens te bespeuren.
111. Zij zullen jullie niet schaden - integendeel, zeker, als ze jullie bestrijden zullen ze jullie de rug toekeren, en dan zullen ze niet geholpen worden.
Dit vers beschrijft in grote trekken de Arabische expansie van de 7e eeuw, die ten koste ging van christelijk gebied. Een paar decennia later werden de legers van de islam over de Pyreneeën teruggejaagd, maar toen kon de Koran op dit punt niet meer worden gecorrigeerd.

En er is nog iets merkwaardigs aan dit vers, namelijk de militaristische benadering van joden en christenen: lukt het met overreding niet, dan maar met geweld. Voor een religieus boek is de Koran nogal laagbijdegronds.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...