donderdag 5 juli 2012

Ad hominem

Soera 3:97b-99
(97) (...) En (wat betreft) het ontkennen: Allah is rijk en staat boven de volkeren.
98. Zeg: o mensen van het Boek, waarom ontkennen jullie de tekenen van Allah, terwijl Allah getuige is van wat jullie doen?
Het antwoord op deze retorische vraag zou zijn: "Welke tekenen bedoel je?" Want er vallen geen "tekenen van Allah" te ontkennen, omdat die er nooit waren. Of men moet de verzen van de Koran bedoelen. Maar dat zijn vooral tekenen dat de schrijver de Bijbel niet goed gelezen heeft.
99. Zeg: o mensen van het Boek, waarom brengen jullie gelovigen af van de weg van Allah? Jullie willen er fouten in zien, terwijl jullie (toch) getuige zijn; maar Allah is zich niet onbewust van wat jullie doen.
De Koranschrijver had dus wel door dat christenen en joden vonden dat de islam niet deugt, maar in zijn ogen was dat oneerlijk en moedwillig. En dat vinden wij dan weer onnozel en achterdochtig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...