zaterdag 28 juli 2012

Ghetto

Soera 3:119-200
119. Zeker, jullie houden van hen maar zij niet van jullie; jullie geloven in alles van het Boek; en als ze jullie tegenkomen zeggen ze: "Wij geloven", maar als ze alleen zijn* bijten ze het uiteinde van hun vingers van nijd. Zeg: "Sterf in je nijd!" Zeker, Allah weet wat er in het hart is.
200. Als jullie het goede overkomt, doet het hun verdriet, en als jullie het kwaad overkomt dan zijn ze blij...
"Allah weet wat er in het hart is", maar de Koranschrijver weet het kennelijk óók. En omdat hij het opschreef weet nu iedereen het. Maar is het ook waar? Blijkt het bijvoorbeeld uit de feiten? Nee, en daar heeft de schrijver alvast de volgende verklaring voor:
200. (...) Maar als jullie geduld hebben en op je hoede bent, zullen hun plannen jullie niet schaden. Zeker, Allah begrijpt wat ze doen.
De schrijver roept moslims ertoe op om andere geduldig te wantrouwen en er blijvend vanuit te gaan dat die anderen het slechtste met hun voorhebben. Dat lijkt me een recept voor segregatie, het verschijnsel dat verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar leven zonder samen te leven. Dat is een recept voor ongelukken waar de niet-heersende klasse doorgaans de dupe van is. Dit verklaart goed waarom de integratie van moslim-minderheden maar niet wil vlotten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...