maandag 16 juli 2012

Schandalige overeenkomst

Soera 3:112
112. Schande zal over hen worden uitgespreid waar ze worden gevonden, slechts onder het verbond van Allah en het verbond  van mensen; zij hebben de toorn van Allah over zich afgeroepen, en vernedering zal over hen worden uitgespreid. Dit is omdat zij de tekenen van Allah hebben ontkend...
Wie de islam maar niks vindt is onder moslimbewind de klos: schande en vernedering wordt zijn deel, onderworpen aan een verbond met Allah en mensen (bedoeld wordt: met moslims) waar hij niet vrijwillig voor getekend heeft. Hoe noem je zo'n "verbond"? Afpersing. De stok achter de deur is ongetwijfeld erger dan vernedering, namelijk de dood. Schrijver vindt dat ook terecht, want de onderworpenen hebben volgens hem nog meer misdaan:
112. (...) en de profeten hebben gedood zonder recht; (om)dat zij ongehoorzaam waren en de perken te buiten gingen.
Precies dezelfde bewoordingen vinden we in soera 2:61. Eigenlijk lijkt het hele vers wel daarvan overgenomen. Of andersom, misschien komt het vers van soera 2 wel uit soera 3. Dat is lastig te zeggen, omdat de soera's in de Koran niet bepaald op volgorde van tijd staan. Maar we dreigen af te dwalen. Want zoals zo vaak zegt het ontbrekende hier meer dan wat er staat. Mogen wij bijvoorbeeld ook weten welke profeten ze zogenaamd hebben vermoord? Toch niet de profeet van de islam.

Helaas moeten we hier een zwarte bladzijde uit de geschiedenis opslaan, die voorafging aan de opkomst van de islam. De Byzantijnse keizer Justinianus (527-565) maakte aanhangers van het jodendom officieel tot paria's, onder meer met als argument dat zij de "moordenaars van Christus" waren. Je zou zeggen dat die zaak toen al een half millennium verjaard was, maar de koranschrijver heeft die onzin overgenomen met een kleine aanpassing: de joden (en misschien ook meteen maar de christenen) uit zijn tijd kregen de schuld van alle ooit gedode profeten. Behalve van Jezus zelf, want die is volgens de Koran juist niet vermoord (zie bijvoorbeeld 4:157).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...