zaterdag 7 juli 2012

Bang voor bekering

Soera 3:100-101
100. O jullie die geloven, als jullie luisteren naar een partij van hen aan wie het Boek gegeven is, dan zullen ze jullie, terwijl je eerst geloofde, terug doen keren als ontkenners.
101. Maar hoe kun je ontkennen terwijl de tekenen van Allah aan jullie zijn voorgelezen en de boodschapper bij jullie is? Maar wie zich vasthoudt aan Allah zal geleid worden op het rechte pad.
In vers 100 komen we voor de zoveelste keer het scheldwoord voor niet-moslims tegen: kaf'rien ('kaffers') Dit is geen neutrale term die je kunt vertalen met 'ongelovigen', want volgens moslims is de boodschap van de islam zó overtuigend, dat niet-geloven gelijk staat aan moedwillige ontkenning, aan het onderschoffelen van de 'waarheid'. Enfin, we vallen in herhaling.


De schrijver was bang dat moslims door "mensen van het Boek" zouden worden bekeerd. Die angst is terecht. Veel vragen die de Koran oproept worden in de Bijbel beantwoord, maar dan rijst een nieuwe vraag: waarom staan er zoveel fouten in de Koran? Die vraag leidt al snel tot de onvermijdelijke conclusie, namelijk dat de islam op drijfzand gebaseerd is en maar beter verlaten kan worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...