woensdag 4 juli 2012

Huis in Mekka?

Soera 3:94-97
94. En wie hierna een een leugen over Allah verzint, die is van de onrechtvaardigen.
Wie kan het hiermee oneens zijn? Dat weten we pas als we begrijpen over welke leugen het hier gaat. Ik ben geneigd te denken aan de rare praatjes van de Koran, want de verhalen in die bundel zijn voor zover controleerbaar allemaal onjuist. In de Bijbel staat het in elk geval anders. Als de Koranschrijver wil suggereren dat niet zijn boek maar de Bijbel vol leugens staat, dan heeft hij wat uit te leggen. Hoe gaat hij dat aanpakken? Wel, hij gooit het over een heel andere boeg:
95.  Zeg: de waarheid komt van Allah, dus volg de religie van Ibrahiem: hij was oprecht en niet (een) van de afgodendienaars.
Spectaculair! De Koranschrijver haalt hier even een streep door het jodendom en door het christendom, want dat is allemaal van ná Abraham. En Abraham deed het goed. De Koranschrijver heeft er verstand van? Laat hij dat maar eens bewijzen.
96. Zeker, het eerste huis opgericht voor de mensen is dat in B'ka, gezegend en een leiding voor de volkeren.
97.  Daarin zijn duidelijke tekenen, de standplaats van Ibrahiem, en wie er binnenkomt is veilig; bedevaart naar dit huis is voor de mensen verplicht, (tenminste voor) wie in staat is op weg te gaan. (...)
Die "duidelijke tekenen" gaan we dan maar eens bekijken. Alleen, waar moeten we dan heen? Volgens moslims moeten we naar Mekka. Maar erg waarschijnlijk is dat niet. In de Bijbel vinden we namelijk geen enkele aanwijzing dat Abraham in Mekka is geweest. Zijn leven speelde zich af in verschillende landen, maar niet in Arabië. De naam B'ka (Bakkah, Bekka) vinden we in de Bijbel ook niet, in elk geval niet samen met Abraham. Er is alleen een psalm waar een dal met de naam beka wordt genoemd (overigens wordt dat vertaald met "dal van de moerbeien"), maar de naam Abraham vinden we daar niet. Kortom, we weten niet welke plaats de schrijver bedoelde, laat staan dat we daar een huis vinden uit de tijd van Abraham met "duidelijke tekenen". Daar zijn we mooi klaar mee. Moeten we de schrijver dan maar op zijn blauwe ogen geloven?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...