dinsdag 9 oktober 2012

Zeker niet

Soera 4:49-51
49. Heb je niet gelet op hen die zichzelf als heilig beschouwen? Alleen Allah maakt heilig, (en alleen) wie hij wil. Zij zullen voor geen dadelpit benadeeld worden.
50. Kijk eens hoe zij leugens over Allah fabriceren! Dit is genoeg (bewijs) voor een duidelijke zonde.
51. Heb je niet gelet op hen aan wie een deel van het Boek werd gegeven? Zij geloven in demonen en afgoden, en zeggen tegen hen die ontkennen dat ze beter geleid zijn dan zij die geloven in de weg.
"De weg" was in de beginjaren van het christendom de term die de gelovigen zelf gebruikten, maar het lijkt een beetje onwaarschijnlijk dat de koranschrijver dat hier ook bedoelt. Hij bedoelt natuurlijk de islam. "Hen die ontkennen" zijn daarentegen alle niet-moslims, inclusief de joden van vers 51. De verzen 49 en 50 gaan vermoedelijk over christenen, de andere groep die er in de Koran aan moet geloven. Beschouwen christenen zichzelf als heilig? In zekere zin wel. Paulus zegt het in het 3e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen zo:
22. ... gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.
Maar de koranschrijver gelooft niet in Jezus Christus. En met Allah weet je het nooit, dat weet de koranschrijver wel zeker. Daar heb je als Mohammedaan wat aan, of niet soms?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...