zaterdag 13 oktober 2012

Gij zult begeren

Soera 4:54
54. Of zijn ze (soms) jaloers op de mensen, om wat Allah van zijn overvloed aan hen gegund heeft? (...)
Waarom zouden ze Mohammed en zijn vrienden wat misgunnen? Nou, in de Tradities (hadith) valt te lezen dat de Mohammedanen aan de kost kwamen met klaplopen en berovingen. Later leefden ze van de buit van veldtochten, belegeringen en afpersing. Het is dan wel bijzonder brutaal om de mensen die hier schande van spreken jaloezie te verwijten.
54. (...) Zeker, wij hebben Ibrahims kinderen het Boek en wijsheid gegeven, en we hebben hen een groot koninkrijk gegeven.
De koranschrijver zal hier ongetwijfeld aan het Oost-Romeinse Rijk gedacht hebben, een rijk overigens dat vanaf die tijd door de moslims zou worden bedreigd en uiteindelijk vernietigd. Want na het plunderen van Arabië moesten nieuwe gebieden worden veroverd en andere mensen "jaloers" worden gemaakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...