zondag 28 oktober 2012

Mohammeds vrienden?

Soera 4:69-70
69. En wie Allah en de boodschapper gehoorzamen, die (zullen) horen bij hen die Allah gezegend heeft van de profeten en de heiligen en de martelaren en de rechtvaardigen. En zij zijn goed gezelschap!
70. Dat is de genade van Allah, en het is afdoende (dat) bij Allah kennis (is).
Vers 69 is niet helemaal origineel. Zo lezen we in het Bijbelboek Openbaringen bijvoorbeeld dit:
Op. 18:24. En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.
En dit:
Op. 11:18. (...) en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, (...)
De overeenkomst is opvallend, maar zelfs de beroemde korancommentator Ibn Kathir had dat gemist of hij besloot het niet te noemen. Hij zou natuurlijk ook wel aan de gang kunnen blijven, want het aantal variaties op Bijbelteksten in de Koran is werkelijk enorm.

Het vervelende van het Koranische jatwerk is alleen de verandering van de betekenis. Gaat het in Openbaringen over de beloning van de heiligen, in de Koran gaat het over de beloning van de mensen die geloven in "Allah en de boodschapper". Alleen was de boodschap van die boodschapper heel anders dan het Evangelie waarover Openbaringen gaat. De Koran brengt een anti-evangelie: Jezus was niet de zoon van God, niet gestorven aan een kruis en niet opgestaan uit de dood. Daarnaast roept de Koran op tot achterdocht, discriminatie, uitsluiting, verduistering en gewapende strijd. En de lui die dat in de praktijk brengen, mogen aanschuiven bij profeten, heiligen, martelaren en rechtvaardigen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...