vrijdag 19 oktober 2012

De boodschapper tegen de paus

Soera 4:59-61
59. O, jullie die geloven! Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper en hen die onder jullie de leiding hebben gekregen. Als jullie van mening verschillen over iets, leg het dan voor aan Allah en zijn boodschapper, als jullie (tenminste) geloven in Allah en de laatste dag. Dat is het beste, uiteindelijk is het beter.
Dat "voorleggen aan Allah en de boodschapper" is natuurlijk niet zo eenvoudig in de praktijk te brengen. In het verleden hebben allerlei moslimgeleerden de openstaande vragen dus zelf maar beantwoord, met als resultaat de sharia. Hierbij waren de bundels met uitspraken en handelingen van Mohammed zeer behulpzaam; in feite zijn die boeken een stuk uitgebreider dan de Koran. Maar daarover zullen we het nu niet hebben.
60. Heb je niet gelet op hen die (je) verzekerden dat ze geloven in wat je is geopenbaard en wat vóór jou was geopenbaard? (...)
Hier verwijst de schrijver naar dat andere boek, de Bijbel. En hier is iets merkwaardigs mee. Het is namelijk niet mogelijk om tegelijk de Bijbel en de Koran te geloven: de Koran spreekt de Bijbel op talloze plekken tegen. Dus wat denkt de koranschrijver wel?
60 (...) (Maar eigenlijk) willen ze recht laten spreken door de boze, hoewel ze hem moesten afwijzen. En de satan wil hen op een ver dwaalspoor brengen.
61. En als tegen hen gezegd wordt: "Kom tot wat Allah heeft geopenbaard, en tot de boodschapper", dan zul je zien dat de huichelaars zich in walging afkeren.
Het gaat hier over mensen die weliswaar zeggen dat de moslims het juiste geloof aanhangen, maar als puntje bij paaltje komt zich toch niet bij hen aansluiten. Dat is merkwaardig, maar verklaarbaar. Gezien de manier waarop de Koran tegenstanders van de islam bedreigt, is het verstandig te doen alsof je de islam in de haak vindt, vooral als je onder mohammedaans bestuur leeft.

Wat moeten we nu denken van "de boze" die in vers 60 de favoriete rechter van de bedreigden is? Dat wordt speculeren, maar er zou een paus mee bedoeld kunnen zijn. Die pausen waren niet allemaal even geweldig, ook in de ogen van christenen niet, zodat het voor de koranschrijver een inkoppertje was om zo'n man van demonische trekjes te beschuldigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...