vrijdag 25 maart 2011

Voortschrijdend inzicht

Soera 2:106

In het vorige artikeltje moest ik vers 106 overslaan omdat dat niet goed past tussen de verzen 105 en 107. Maar het is belangrijk genoeg om het toch nog te behandelen. Dit is het:
106. Geen van Onze openbaringen schaffen we af of laten we vergeten, maar We vervangen ze door iets dergelijks of door iets beters. Weten jullie niet dat Allah macht heeft over alles?

In dit vers wordt Allah in feite belachelijk gemaakt, want sinds wanneer getuigt het van macht als je jezelf corrigeert? Maar goed, moslims zien dat misschien anders.

De betekenis van dit vers voor de islam is dat het de Koranuitleggers een basis geeft om een oplossing te vinden voor de gevallen waarin de Koran zichzelf lijkt tegen te spreken. Het 'laatst geopenbaarde' vers is dan eenvoudig de 'verbetering' (lees: correctie) van een eerder vers.

Om te bepalen wat de Koran werkelijk zegt, moet je dus weten welke verzen eerder en welke later zijn 'geopenbaard'. Maar dat is voor een leek niet zo eenvoudig te bepalen, want de Koran is zelf niet chronologisch geordend. Korangeleerden hebben daar echter wel een antwoord op. Zo hebben zij onderscheid gemaakt in 'Mekkaanse' (vroege) en 'Medinese' (late) soera's, hoewel sommige passages in Mekkaanse soera's weer zouden zijn geopenbaard in Medina en andersom.

Bij Westerlingen is dit niet overal bekend, maar deze leer van de 'abrogatie' betekent onder andere dat de betrekkelijk vredelievende verzen van de Mekkaanse soera's door Korangeleerden worden beschouwd als afgeschaft, vervangen, door de meer haatdragende en oorlogszuchtige verzen van de soera's uit Medina. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...