zaterdag 19 maart 2011

Salomo

Soera 2:102

Het nu volgende vers borduurt voort op wat voorafging: een stroom verwijten aan het adres van 'een partij' van de Joden die het 'Boek van Allah' verwierpen. Volgens de Koranschrijver hadden zij ook nog het volgende op hun kerfstok:
102. Zij volgden wat de kwaadaardigen (vals) getuigden tegen de regering van Salomo: de lasteraars, niet Salomo dus, maar de kwaadaardigen, leerden mensen magie en zaken zoals in Babylon werden geopenbaard aan de engelen Haroet en Maroet. Maar geen van hen leerde (dat) aan iemand anders, zonder erbij te zeggen: "Wij zijn er alleen voor de beproeving, dus laster niet!" Zij [de Joden, KCB] leerden van hen [de kwaardaardigen, KCB] tweedracht te zaaien tussen man en vrouw. Maar zij konden daarmee niemand kwaad doen behalve met Allah's toestemming. En zij leerden wat hun kwaad deed, niet wat goed voor hen was. En zij wisten dat wie (magie) kocht geen deel zou hebben aan het geluk in het hiernamaals. (...)
In dit vers vinden we maar liefst vier nieuwe namen: Salomo, Babylon en de engelen Haroet en Maroet. Na dit vers horen we deze namen niet meer, of althans niet in Soera 2. Van Salomo en Babylon weten we uit de Bijbel wel het nodige, maar Haroet en Maroet zijn onbekend. We weten ook niet wat die twee 'engelen' nou precies onderwezen. Evenmin wordt duidelijk op welke manier de 'kwaadaardigen' het regime van Salomo in diskrediet brachten.

Wel horen we hier dat de Joden tweedracht tussen man en vrouw zouden hebben leren zaaien, maar wie het verschil kent tussen de positie van de vrouw in het Jodendom en de positie van de vrouw in de Islam zal tot de conclusie moeten komen dat dat giftige kruid bij de Joden niet is opgekomen en bij de moslims wel.

Dat Joden aan magie zouden doen is trouwens een wijdverbreid antisemitisch thema. De Koran geeft echter geen bijzonderheden, zodat het voor Joden onmogelijk is zich tegen dit soort beschuldigingen te verweren. Maar misschien helpt het dat het over daden gaat die bij het schrijven van de Koran al anderhalf millennium verjaard waren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...