dinsdag 15 maart 2011

Het Nieuwe Testament van Allah?

Soera 2:99-101

Herhaling is de kracht van de reclame, zegt men wel eens, en de Koranschrijver moet ook zoiets gedacht hebben. Als je iets maar vaak genoeg herhaalt, wordt het vanzelf een beetje waar. Eén van die vaak herhaalde thema's is dat er een steekje los zit bij mensen die de Koran niet geloven. Helemaal grof is de formulering in vers 99 van deze soera:
99. Voorwaar, wij hebben aan jullie heldere tekenen geopenbaard; en alleen slechte mensen geloven ze niet.
Volgens deze negatieve definitie zijn alle mensen die de Koran niet geloven dus slecht! Hier kunnen wij het natuurlijk niet mee eens zijn, zodat wij van de weeromstuit wel moeten zeggen dat wie dit schreef niet goed bij zijn hoofd was. Dat is natuurlijk beledigend, maar de Koranschrijver begon ermee.

Een ander terugkerend patroon is het beschimpen van christenen en Joden. In de volgende twee verzen zijn eerst de Joden aan de beurt (dat weten we uit de hieraan voorafgaande verzen), en dan de christenen. Dat de beschuldigende vinger opeens in een andere richting priemt is het meest aannemelijk, anders zou de schrijver in vers 100 namelijk iets ontkennen dat hij in vers 101 juist beweert. Dit zijn ze:
100. Is het soms zo dat wanneer zij een verbond sluiten een enkele partij van hen het terzijde schuift? Nee, de meesten van hen geloven niet. 
101. En als er dan een boodschapper van Allah komt, werpt een partij van de mensen die het Boek hebben ontvangen het Boek van Allah achter zich alsof ze van niets weten.
Kortom, in vers 100 wijzen de meesten het verbond af, niet slechts een partij, en in vers 101 wijst een partij het 'Boek van Allah' af. Zou de schrijver nu bedoelen dat de meesten van hen het Boek van Allah dan wel aanvaarden? Zouden christenen met meer dan minimale Bijbelkennis echt massaal de Koran hebben omarmd? Dat lijkt mij bijzonder stug. Maar misschien is hier iets anders aan de hand.

Zoals op zo veel plaatsen is de Koran hier ondoorgrondelijk. Wie niet weet dat soera 2 onderdeel is van de Koran, volgens moslims Het Boek van Allah, zou denken dat deze soera spreekt over een ander Boek, namelijk het Nieuwe Testament, of misschien over de Bijbel als geheel. Dan zouden deze verzen 100 en 101 een late en vervormde echo kunnen zijn van Paulus, die zich erover beklaagt dat veel van de Joden, zijn broeders zegt hij erbij, het Evangelie afwezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...