zaterdag 1 september 2012

Vergeef Hendrik!

Soera 4:17-18
17. Berouw is wat Allah betreft alleen voor hen die kwaad doen in onwetendheid en kort daarna berouw hebben; Allah zal dan ook berouw hebben (van zijn plan om te straffen); en Allah is vol kennis en wijsheid.
Het gaat dus om mensen die te goeder trouw een fout maken en hun fout ook onmiddellijk inzien. Mensen die niets ergers doen dan dit kun je gerust heiligen noemen. Het is heel fijn dat Allah dit soort mensen niet straft, maar hoe speciaal is dat? Vergelijk dat eens met het volgende Bijbelvers uit Marcus 2, toevallig ook vers 17:

En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. (HSV)
Terwijl Allah alleen te maken wil hebben met brave Hendrikjes, strekt Jezus zijn hand uit naar de rest.

Goed. We gaan verder met vers 18 van soera 4, waarin de schrijver nog eens nader toelicht wat in vers 17 al duidelijk genoeg was:
18. En berouw is niet voor wie maar doorgaan met het plegen van wandaden, totdat de dood aanstaande is, en een van hen zegt: "Nou heb ik er toch wel spijt van". Het is ook niet voor hen die als ontkenner sterven. Dit zijn hen voor wie wij een pijnlijke straf hebben voorbereid.
Dat je pas op je sterfbed order op zaken stelt is rijkelijk laat, maar de Koran slaat voor zulke spijtoptanten de deur eenvoudig dicht. En in één moeite door worden de niet-moslims ook nog maar eens naar de hel verwezen, want we mochten eens de indruk krijgen dat de schrijver in vers 17 ook aan hen dacht. Niet dus.

Tot zover deze korte passage over vergeving van zonden, een passage die niet alleen kort maar ook tamelijk mager is. Je zal het als moslim hiervan maar moeten hebben...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...