zondag 26 augustus 2012

Islamitisch huisarrest

Soera 4:15-16
15. Als (twee) van jullie vrouwen iets schandaligs hebben gedaan, roep dan als getuigen vier (mannen) op, en als ze er getuige van zijn, sluit haar dan op in haar huizen tot de dood erop volgt of Allah hen een uitweg biedt.
Vertalers willen deze tekst wel eens zó interpreteren dat de vier vereiste aanwezigen getuige waren van het gepleegde misdrijf. Maar eigenlijk staat dat er niet - en dat is ook logisch. Bij het woord 'getuigen' moet je hier eerder denken aan getuigen zoals bij de voltrekking van een huwelijk. In vers 15 gaat het dus over getuigen van een terechtstelling, namelijk de doodstraf door huisarrest. De details komen we wel niet te weten, maar we mogen er vanuit gaan dat de beul de vrouw(en) in kwestie zó in de boeien wist te slaan dat alleen Allah nog voor ontsnapping kon zorgen.

Nou, als we weten hoe het vrouwen vergaat die iets onfatsoenlijks hebben gedaan, hoe vergaat het dan de mannen? Wel, dat valt reuze mee:
16. En als twee mannen schuldig zijn (aan iets dergelijks), straf hen dan; als ze spijt hebben en zich beteren, laat ze dan met rust. Allah is vergevingsgezind en barmhartig.
Wat de straf precies inhoudt weten we niet, maar wel dat deze niet dodelijk afloopt. Uit de verzen 15 en 16 kunnen we dus leren dat vrouwen en mannen verschillend worden gestraft voor hetzelfde vergrijp, vrouwen zwaarder dan mannen.

En dat is vreemd. Want de Koran schildert vrouwen af als minder oordeelsbekwaam (bijvoorbeeld in 2:282). Dit zou reden moeten zijn om mensen minder zwaar te straffen, zoals we in Nederland doen bij kinderen en bij verminderde toerekeningsvatbaarheid in het algemeen. Maar in de Koran is het net andersom: misdrijven worden vrouwen zwaarder aangerekend dan mannen. Dat is inconsequent en een aanwijzing voor vrouwenhaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...