zaterdag 25 augustus 2012

Wie verdeelt de erfenis?

Soera 4:13-14

In het vorige stukje (soera 4:6-12) kwam aan de orde hoe het geld van een overledene moet worden verdeeld. Helaas kloppen die regels niet helemaal, zodat er bijvoorbeeld soms meer moet worden uitgekeerd dan dat er is. De Koranschrijver realiseerde zich dat kennelijk niet en gaat door op de bekende hoge toon:
13. Dit zijn de regels van Allah; Wie Allah en zijn boodschapper gehoorzaamt zal worden toegelaten in de tuinen waar rivieren stromen, daar zal hij voor eeuwig blijven. Dat is het grote succes.
14. Maar wie Allah en zijn boodschapper ongehoorzaam is en zijn regels overtreedt, die zal in het vuur worden toegelaten, daar zal hij voor eeuwig blijven; hij krijgt een vernederende straf.
Het is dan maar te hopen dat je als notaris niet te maken krijgt met een situatie waarin het onmogelijk is de formules van de Koran toe te passen zonder erop toe te leggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...