woensdag 15 augustus 2012

Vrouwen en andere zaken

Soera 4:1-3
1. O jullie van de mensheid, wacht je voor jullie heer, die je gemaakt heeft van één ziel, en daarvan ook een metgezel, en die twee breidden zich uit tot vele mannen en vrouwen. Maar wacht je voor Allah (uit naam van) wie jullie elkaar vragen en het moederschap, want Allah houdt jullie in de gaten.
Soera 4, "vrouwen", begint al goed met dit vers. Vertalers hebben het er moeilijk mee en opperen (voor het tweede deel tenminste) nogal verschillende lezingen. Ik vermoed dat de schrijver vanwege het onderwerp verhullende taal gebruikte. Misschien bedoelde hij namelijk te zeggen dat mannen hun vrouw niet moeten dwingen zwanger te worden. Maar hij zou best iets anders bedoeld kunnen hebben, het is een beetje gissen. Het volgende vers gaat over op een ander onderwerp:
2. En geef de wezen hun bezit en vervang niet het waardevolle door het waardeloze, en voeg niet hun geld bij dat van jullie om het te besteden, (want) dat is een grote zonde.
3. En als je bang bent dat je de wezen geen recht kunt doen, maak dan een keuze uit de vrouwen om ermee te trouwen, twee of drie of vier...
De vraag die meteen bij me opkomt is wat de man moet aanvangen met weesjongens die hij "geen recht kan doen", aangezien hij daar niet mee kan trouwen. En daarnaast vraag ik me af: wat betekent dat "recht doen" eigenlijk? Gaat het soms over geld? Dus als hij met haar trouwt, hoeft hij haar dan niets meer te geven? Voordelig voor die man, maar daar wordt het meisje natuurlijk niet wijzer van. Vergeleken met deze toestand is een verstandshuwelijk nog een romantisch avontuur...
3. (...) maar als je bang bent dat je ze niet gelijk zal behandelen, dan één, of wat je rechterhand bezit. Dit is (dan) meer gepast, omdat je (zo) niet zult afwijken (van het rechte pad).
"Wat je rechterhand bezit", een formule die alle vertalers gebruiken, betekent gewoon "slaven". Over het aantal slaven dat een man mag nemen staat hier niets, dus dat zal wel "onbeperkt" betekenen. Het om financiële redenen getrouwde weesmeisje krijgt er gratis een aantal bedconcurrenten bij! Over het liefdesleven van dat meisje hoeven we ons dus geen illusies meer te maken, maar gelukkig, de man zal zo op het rechte pad blijven. Ja, dat raadt je de koekoek.

De eerste drie verzen van soera "de vrouwen" zetten de toon. De man is het uitgangspunt. Hij geeft. Hij neemt. Hij kiest. Hij trouwt, en hij neemt er nog wat slavinnen bij als hij daar zin in heeft. De instemming van de vrouwen waar het om gaat is op geen enkel moment vereist.

Daarnaast is geld, bezit, een belangrijk motief. Daar zullen we in de volgende verzen nog wel meer van zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...