zondag 30 september 2012

Scherp argument

Soera 4:44-45
44. Heb je niet gelet op hen aan wie een deel van het Boek is gegeven? Zij handelen in misleiding en willen jullie van de weg laten afdwalen.
45. Maar Allah weet van jullie vijanden, en Allah is genoeg als voogd, Allah is genoeg als hulp.
Iets dergelijks lazen we al in soera 2:217 en in 3:99. In soera 2 verdedigt de schrijver dat mensen die de islam tegenwerken worden bestreden en gedood. Vers 45 is dus een self-fulfilling prophecy: eerst beweren dat de Bijbelaanhangers vijanden zijn, en ze vervolgens te lijf gaan.

Koran met kromzwaarden, sym-
bool van de moslimbroederschap
Eigenlijk is dit een zwaktebod. Als het zou lukken om de niet-moslims met argumenten te overtuigen, dan is het toch niet nodig om ze de hersens in te slaan? Maar het probleem van de islam is dat de argumenten niet overtuigen. De Koran is een gemankeerd boek dat alleen kan worden begrepen in het licht van andere boeken (de Bijbel) en een moraal uitdraagt waarvan je de tranen in de ogen springen. Het enige doorslaande argument van de islam is dat van het zwaard.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...