zaterdag 15 september 2012

Dood elkaar niet

Soera 4:29-30
29. O, jullie die geloven! Verteer elkaars bezittingen niet op een verkeerde manier, behalve voor handel met wederzijds goedvinden, en dood elkaar niet. Zeker, Allah is jullie genadig geweest.
30. En wie dat toch doet, agressief en oneerlijk, die zullen wij in het vuur werpen. Voor Allah is dat gemakkelijk.
Sommigen zeggen dat de Tien Geboden ook in de Koran staan. Dit is dan misschien zo'n voorbeeld. In vers 29 zitten namelijk elementen die we kennen uit Exodus:
20:2. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte,  uit het slavenhuis, geleid heeft.
20:13. U zult niet doodslaan.
20:16. U zult niet stelen.
20:18. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. (NBV)
Maar ja, het Koranvers heeft toch niet helemaal dezelfde strekking. Exodus 20:18, U zult niet begeren ... iets wat van uw naaste is, wordt in deze Soera afgezwakt. Het mag immers wel als de eigenaar akkoord gaat (en hoe die eigenaar daartoe kan worden gebracht laat zich raden). Verder is het gebruik van het woordje "elkaar" een inperking die de optie openlaat om anderen gewoon wel te bestelen en te vermoorden. En dat is ook precies wat Mohammed en zijn volgelingen eeuwenlang hebben gedaan, daarbij door de Koran niet gehinderd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...