zondag 16 september 2012

Haar verdiende loon

Soera 4:32
32. En begeer niet dat waarmee Allah sommigen heeft bevoordeeld boven anderen; aan mannen is toegewezen wat zij verdienen, en aan vrouwen wat zij verdienen. Maar vraag Allah van (zijn) rijkdom; zeker, Allah is de kenner van alle dingen.
Dit vers gaat over het verschil tussen wat mannen en vrouwen krijgen. Omdat vrouwen er in de Koran bekaaid vanaf komen, moet dit wel betekenen dat vrouwen niet moeten zeuren als ze minder krijgen dan mannen. Dat hebben ze namelijk gewoon verdiend, zo vindt de schrijver, en als ze toch meer willen hebben dan vragen ze het maar aan Allah.

Concreet krijgen vrouwen bij een erfenis minder dan mannen. In de volgende verzen komt dat weer aan de orde, en in vers 34 komen we ook te weten waarom vrouwen er zo bekaaid af komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...