dinsdag 25 september 2012

De Getuige

Soera 4:41-42
41. Hoe (zou het gaan) als we van alle volken een getuige brachten, en we jou als getuige tegen hen brachten?
42. Op die dag zouden zij die ontkennen en de boodschapper niet gehoorzamen, wensen dat de aarde hen zou bedekken. Maar zij zullen geen woord voor Allah kunnen verbergen.
Hoewel we nog steeds uit Soera de Vrouwen lezen, gaat het inmiddels over heel iets anders. Maar over wat precies? De beeldspraak in vers 42 doet wat denken aan een passage in het 6e hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaringen:
16. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. (HSV)
(Met het Lam wordt hier Jezus bedoeld, wat de anti-christelijke koranschrijver natuurlijk niet overgenomen heeft.) Dat beeld van die ene getuige die optreedt tegen getuigen uit alle volken vinden we in dat zelfde boek, in het eerste hoofdstuk:
5. ... van Jezus Christus,  Die de getrouwe Getuige is, (...) [7] Zie,  Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij  die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven... (HSV)
Moslims denken dat in soera 4 wordt gedoeld op een zekere Mohammed, "de geprezene", een titel die eerder van toepassing is op Jezus dan op de roverhoofdman die door moslims wordt vereerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...