dinsdag 20 december 2011

Op de knieën voor de tuin

Soera 3:14-17

Het volgende stukje van vier verzen gaat over aan de ene kant de genoegens van dit leven, aan de andere kant de genoegens die Allah zou bieden in het hiernamaals.
14. Het lijkt mensen goed liefde te hebben tot verlangen naar vrouwen, kinderen, stapels goud, raspaarden, vee en land; dat is wat het leven van deze wereld te bieden heeft. Maar bij Allah is het goede (levens)doel.
15. Zeg: zal ik je vertellen wat beter is dan deze? Voor hen die vrezen voor hun heer zijn tuinen met daaronder rivieren, om daarin voor eeuwig te verblijven, en reine partners, en genot van Allah; (...)
Beloftes zoals in vers 15 kunnen we ook vinden in soera 2:25, 3:136, 3:195, 3:198, 4:13, 4:57 enzovoorts, steeds in ongeveer dezelfde bewoordingen. En wat moet iemand ervoor doen om in het hiernamaals van Allah met goddelijke genoegens door het gras te mogen rollebollen? Hij (misschien ook zij) moet in elk geval een echte moslim zijn, afwachten, betalen en vroeg uit de veren voor het dagelijkse gebed:
15 (...) en Allah ziet zijn dienaren.
16. Zij die zeggen: onze heer, wij geloven, vergeef ons onze zonden, en red ons van de kwelling van het vuur!
17. En de geduldigen, en de waarachtigen, en de gehoorzamen, en de vrijgevigen, en zij die op de vroege morgen om vergeving bidden.
Belangrijk is kennelijk het bidden om vergeving, want we vinden dat in vers 16 en aan het eind van vers 17 nog een keer. Maar is dat bidden om vergeving nou zo'n goede daad? Zou het niet beter zijn om zó te leven dat dat bidden om vergeving niet nodig is?

Op het eerste gezicht zijn kwalificaties zoals "geduldig", "waarachtig", "gehoorzaam" en "vrijgevig" wel positief, maar er is ook wel wat op af te dingen. Betekent "gehoorzaam" bijvoorbeeld gehoorzaamheid aan de Koran, dan belooft dat niet veel goeds. "Vrijgevigheid" is op zichzelf een mooie karaktertrek, maar als alleen de moskee daar beter van wordt (zoals volgt uit soera 2:273)... En dan "geduldig" - geduld is wel goed, maar soms is actie beter. En tenslotte "waarachtig": was dat nou maar van toepassing op de Koran zelf!

Wat hier ontbreekt - en eigenlijk in heel de koran - is de essentie van zowel het Jodendom als het christendom: God liefhebben en je naaste als jezelf.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...