zondag 18 december 2011

Dag Mendel

Soera 3:5-6
5. Zeker, voor Allah is niets verborgen op aarde of in de hemel.
6. Hij is het die jullie vormt in de baarmoeders zoals hij wil; er is geen god zoals hij, machtig, wijs.
Het thema van vers 6 lijkt op wat we in de Tenach ook wel eens tegenkomen. Bijvoorbeeld in het boek van de profeet Jesaja:
Jes. 44:24. Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af: (...)
Of, nog iets dichterlijker uiteraard, in een Psalm:
Ps. 139:13. Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven.
En het lijkt misschien een beetje flauw om daarover te vallen, maar in de Koran staat iets wat in de Tenach niet staat, namelijk: "zoals hij wil". Die willekeurigheid is er niet. Blonde ouders krijgen geen kinderen met zwart haar. Maar het thema: "Allah doet wat hij wil" past wel goed bij de rest van de Koran.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...